Skip to main content

Fonden af 24. december 2008

Det er fondens formål at støtte organisationer og/ eller projekter i Danmark og udlandet, der arbejder med:

  •  Udsatte børn i Danmark og i resten af verden, at støtte og hjælpe befolkninger i nød
  •  Ofre for menneskeskabte katastrofer og ofre for krigshandlinger
  •  At hjælpe truede dyr.